Tydzień konstytucyjny

PRO BONO

W związku z zorganizowaną przez Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy akcją edukacyjną dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych „Tydzień Konstytucyjny’’ #MojaKonstytucja, nasza Kancelaria również przystąpiła do tego projektu. Ma on na celu pokazanie młodym ludziom (oczywiście w zarysie) wiedzy o systemie Polskiego prawa, roli Konstytucji, zawartych w niej norm i przepisów, jak również wyjaśnienia zakresu spraw które podlegają orzecznictwu Trybunału Konstytucyjnego.

Omówiono zasady wyborów do Sejmu i Senatu, oraz najważniejsze reguły rządzące pracą posłów i senatorów.

W ramach przeprowadzonych na terenie szkół zajęć,  przedstawiono m.in. znaczenie i rolę w systemie prawa Konstytucji. Młodzież dowiedziała się również jak działają Sądy i Trybunały i jakie zadanie spełniają.

Na prośbę nauczycieli w ramach lekcji na temat prawa w Polsce, została poruszona ważna i aktualnie dotkliwa dla osób nią  dotkniętych kwestia tzw.  hejtu w Internecie. Uczniowie dowiedzieli się m.in., że jest to czyn karalny, omówiono uregulowanie dotyczące tej kwestii zawarte zarówno w przepisach Kodeksu Cywilnego jak i Kodeksu Karnego. Dowiedzieli się jaka odpowiedzialność grozi sprawcom tego typu przestępstw i jak może zgodnie z przepisami prawa reagować ofiara hejtu, gdzie i w jakiej formie może zgłosić fakt popełnienia przestępstwa na jej szkodę , czy tez naruszenia jej dóbr osobistych.

W październiku odwiedziliśmy Technikum nr.1 w Piasecznie, w którym zajęcia odbywały się z klasą III i klasą maturalną. W listopadzie byliśmy w Szkole Podstawowej nr.1 w  Konstancinie – Jeziornie na zajęciach z trzema klasami 8. W grudniu odwiedzimy również Szkołę Podstawową nr 96 im. Ireny Kosmowskiej w Warszawie.